Trung tâm CNTT, Trường ĐH Sư phạm Huế được thành lập theo Quyết định 124/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 26/01/2011 của Giám đốc ĐH Huế, tiền thân là TT Tin học được thành lập ngày 02/11/1990 theo Quyết định 277/QĐ-TC của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế. Là một đơn vị trực thuộc ĐH Sư phạm Huế với nhiệm vụ chính là đào tạo chứng chỉ, đảm bảo hệ thống thông tin của Trường, phát triển phần mềm cho Trường, xã hội.
Là mảng hoạt động sớm nhất của Trung tâm. Tại đây, nhiều học viên đã được tiếp cận với những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công nghệ thông tin. Hiên nay, Trung tâm vẫn tiếp tục là nơi thu hút nhiều sinh viên, học sinh đến học.
Là một trong các mảng hoạt động quan trọng của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ mà nhà trường đã giao. Mục đích chính của mảng này là đảm bảo hệ thống thông tin của trường được thông suốt, giải quyết nhanh các sự cố liên quan đến phần cứng và phần mềm đang hoạt động tại trường. Từ năm 2012, Trung tâm chính thức đưa thêm việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin trong trường.
Điểm tích cực trong các hoạt động của trung tâm là tính năng động, sáng tạo. Trong thời gian qua, Trung tâm luôn quan tâm đến việc tìm ra giải pháp để tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường. Nhiều giải pháp đã được chấp thuận cho triển khai và đã thu được những kết quả ban đầu. Cam kết mang lại sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đúng như cam kết!

Dịch vụ

Hỗ trợ và tư vấn CNTT

Chi tiết

Phần mềm & Website

Chi tiết

Mạng máy tính & bảo trì thiết bị CNTT

Chi tiết

Đào tạo

Tổ chức sát hạch CNTT cơ bản ngày 14/08/2021

Chi tiết

HƯỚNG DẪN SÁT HẠCH CNTT CƠ BẢN

Chi tiết

Trung tâm Công nghệ thông tin, ĐH Sư phạm Huế

Vào Thi Sát hạch CNTT cơ bản

Chi tiết

Kế hoạch thi sát hạch CNTT định kì trong tháng

Chi tiết

GIỚI THIỆU

Trung tâm CNTT - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Trung tâm Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế, tiền thân là Trung tâm Tin học được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 1990 theo Quyết định số 277/QĐ-TC của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế.

Trải qua hơn 20 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Trung tâm đã đào tạo được nhiều thế hệ học viên, triển khai nhiều ứng dụng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển & ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường và ngoài xã hội.

Chi tiết

Sản phẩm phần mềm & Website

1
Bạn cần hỗ trợ?